Communiqué voorzitterswissel

Communiqué voorzitterswissel

De atletenhuldiging van afgelopen zaterdag was voor onze voorzitter Serge Lefèvre ook het moment om aan te kondigen dat hij de fakkel doorgaf.

Na het onverwachte overlijden van René Vandermeulen eind 2016 werd hij als ondervoorzitter en langst zittende bestuurslid overeenkomstig de statuten aangewezen als voorzitter. Serge heeft van meet af aan gezegd dat hij zichzelf als een overgangsfiguur zag, zodat de continuïteit kon worden verzekerd terwijl er naar een nieuwe kandidaat-voorzitter werd gezocht.

Het werd al snel duidelijk dat kandidaten voor die functie niet te dik gezaaid waren, maar het bestuur bleef zoeken.

Toen Kirsten Pierlé na een aantal jaren werken in het buitenland in het voorjaar van 2018 terug naar België kwam, werd er gepolst naar haar ambities en het bleek dat ze zich in staat voelde om het voorzitterschap op te nemen. Bijgevolg kwam er een einde aan de zoektocht en kon de overdracht worden voorbereid.

Kirsten doet zelf al van kindsbeen af aan atletiek en zorgde eerder al binnen het RCT-bestuur voor de organisatie van zowel sportieve als niet-sportieve events. Gedurende 5 jaar was ze ook secretaris van de club. De voorzitterswissel betekent echter niet dat Serge van het toneel verdwijnt: hij keert terug naar zijn “oude” functie van ondervoorzitter en blijft verder zorgen voor het kantinebeheer. Steve Bruers en Kurt De Buck blijven respectievelijk secretaris en penningmeester.

We wensen Kirsten en haar team veel succes, want een club met meer dan 200 leden leiden vraagt meer tijd en inspanningen dan je zou vermoeden!

Sluit Menu