Aangifte ongeval

De Vlaamse Atletiekliga heeft een sportverzekering bij Ethias

Wanneer een atleet een sportongeval oploopt dient hij best het aangifteformulier in voor de verzekering.

Op RCT kan je voor de aangifte terecht bij de clubsecretaris.

Loop je het sportongeval op tijdens een wedstrijd op een andere locatie, dan kan je daarvoor terecht op het wedstrijdsecretariaat ter plaatse of bij de hoofdscheidsrechter.

Er dienen op het formulier onderdelen 2-3-4 door de ouders of atleet ingevuld te worden om de aangifte correct in te kunnen dienen.

De behandelende geneesheer vult het onderdeel C in, dit is het geneeskundig getuigschrift.

Het ingevulde aangifteformulier moet zo snel mogelijk op het clubsecretariaat bezorgd worden.

Na registratie van het ongeval ontvang je via de club een dossiernummer bij Ethias. Hou vanaf het sportongeval alle rekeningen netjes bij. Na de terugbetaling van de kosten door het ziekenfonds, stuur je de rekeningen op naar Ethias voor de afrekening (steeds het dossiernummer vermelden!).

Bij eventuele vragen kan er steeds contact opgenomen worden met het clubsecretariaat.

Sluit Menu